Viro Major


I. 
De waterloo-steek was een hoofdzaak.
Geen deksels op de neuzen, 
een noodzakelijk engagement waardoor 
Louise Michel potten breekt. Ze 
propageert als ze lesgeeft, wanneer 
ze anarchie van de daken schreeuwt.

II.
Een Verdrag voor Vree & ontevree 
een oproep leidend tot oproer
als ze voor zich, vrouw & kameraden spreekt
Een comité der waakzaamheid dat samen leeft
pleitend voor een sociaal kader, 
ze verkondigt en hoofdbrekens 
eindigend in een bloedige week.

III.
Geëngageerd, 
platgeslagen en verbannen, 
gratie en teruggekeerd, doch de rode maagd 
neemt geen keer, alsnog een gedachtengoed 
dat van geen wijken weet.

Jee Kast
PS. Viro Major (Check Morris Venken zijn print hier) oftewel Louise Michel kreeg de kans onderwijs te genieten. Ze streed voor onderwijs voor vrouwen en goedbetaalde vrouwenarbeid. Ze leefde in de tijd van Napoleon III. Ook was ze een van de activisten die Parijs onafhankelijkheid uitriepen in 1871. Voor een blog rond het kunstwerk, check de volgende post.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *