Tomeloos

met handenvol woorden

#zorgbrief

Zodra de woonzorgcentra in een Quarantaine gingen, zijn Kristof, de directeur van Orelia Katharinadal & Esther van Het Huis van de mens samen op de kar gesprongen om het eerste Nationaalbriefschrijmoment te realiseren. #zorgbrief
We roepen mensen op om vanaf vandaag wekelijks op zondag een briefje te maken voor de mensen in (woon)zorgcentra (of ziekenhuizen).

Voor de mensen van Wzc Orelia Katharinadal schreef ik in spiegelbeeld (op de buitenkant van de ruit) een brief op de ruit en eveneens het gedicht ‘Meezen’.

Foto: Mine Dalemans

Guido Gezelle 10-01-1897

Twintig meezenvoetjes
  hippelen in ‘t groen, 
zurkelende zoetjes, 
  zoo de meezen doen. 
 

Sprongen, rechte en kromme, 
  doen ze elkander na, oppe,
neêre, en omme, 
  ga en wederga. 
  

Elk, op elk z’n taksken, 
  laat z’n tonge gaan; 
elk het meezenfrakske,
  en ‘t meezenmutsken aan.

<…>

‘k Zie ze geren spelen, 
  ‘k hoor ze geren, ‘s noens, 
bobbelender kelen, 
  babbelen bargoensch.
<…>
Hoort ze vijvevazen, 
  altijd even stout; 
reppen, roeren, razen, 
  weg en weêre, in ‘t hout!


Meer? Check HLN

Viro Major


I. 
De waterloo-steek was een hoofdzaak.
Geen deksels op de neuzen, 
een noodzakelijk engagement waardoor 
Louise Michel potten breekt. Ze 
propageert als ze lesgeeft, wanneer 
ze anarchie van de daken schreeuwt.

II.
Een Verdrag voor Vree & ontevree 
een oproep leidend tot oproer
als ze voor zich, vrouw & kameraden spreekt
Een comité der waakzaamheid dat samen leeft
pleitend voor een sociaal kader, 
ze verkondigt en hoofdbrekens 
eindigend in een bloedige week.

III.
Geëngageerd, 
platgeslagen en verbannen, 
gratie en teruggekeerd, doch de rode maagd 
neemt geen keer, alsnog een gedachtengoed 
dat van geen wijken weet.

Jee Kast
PS. Viro Major (Check Morris Venken zijn print hier) oftewel Louise Michel kreeg de kans onderwijs te genieten. Ze streed voor onderwijs voor vrouwen en goedbetaalde vrouwenarbeid. Ze leefde in de tijd van Napoleon III. Ook was ze een van de activisten die Parijs onafhankelijkheid uitriepen in 1871. Voor een blog rond het kunstwerk, check de volgende post.